drukuj

O nas

Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe "NOSKOWIACY"  powstało z inicjatywy kilku osób w celu ratowania przedszkola w Noskowie. Stowarzyszenie zrzesza w swoich szeregach nauczycieli, ale także rodziców dzieci uczęszczających do naszej placówki. Główną misją naszego Stowarzyszenia jest prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Noskowie, a przez to kształcenie i wychowywanie młodego pokolenia, które cechować będzie radość życia, wysokie standardy moralne i chęć pełnego pasji pozytywnego oddziaływania na swoje środowisko.

 

Powstanie Stowarzyszenia

W 2008 roku powstała inicjatywa zawiązania stowarzyszenia, które mogłoby zająć się prowadzeniem przedszkola w Noskowie. W związku z tym jedna z osób, pracujących w miejscowej szkole - Pani Jolanta Borowska  zaprosiła do udziału stworzeniu nowej organizacji kilku nauczycieli i rodziców. Decyzja musiała zapaść szybko, dlatego należało podjąć działania natychmiast. W ten sposów z dniem 1 września 2009 r. Stowarzyszenie "NOSKOWIACY" stało się organem prowadzącym dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie.

 

Obszary działań

Edukacyjna

 •     Wychowanie dzieci poprzez edukację przedszkolną;
 •     Działalność charytatywna;
 •     Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ze środowiska wiejskiego;
 •     Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;


Społeczna

 •     Upowszechnianie nauki, kultury, ekologii;
 •     Upowszechniani działań wspomagających rozwój społeczny;
 •     Działalność na rzecz rodziny, upowszechnianie i ochrona praw dziecka;
 •     Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej;
 •     Promocja i organizacja wolontariatu;
 •     Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, oraz tradycji narodowej;
 •     Działalność na rzecz swojego regionu;